Puppy zwemmen


Het Puppy zwemmen staat aan de basis van het leren zwemmen voor het Zwem-ABC. In het begin wordt veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen.


Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen.


Kinderen leren lopen in het water, spetteren, onder de douche, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken.


Elke week fijn naar het zwembad. Goed oefenen, eerst voor Puppy 1, dan voor Puppy 2 en daarna voor Puppy 3. Voor elke Puppy moet worden voldaan aan een serie proefjes. Zodra dat lukt, komt het ook zwart op wit te staan. Uw kleintje krijgt een Puppy certificaat.


De lessen worden gegeven op de donderdagmiddag.


Spelenderwijs maken de kinderen zich vrij door in het water ; te springen, vallen, blazen, lopen, draaien, onder water gaan, leren drijven , etc.


Er kunnen 3 diploma's worden behaald, dan zijn de kinderen watervrij. Hebben ze de leeftijd van minimaal 4,5 jaar, dan kunnen ze doorstromen naar de reguliere zwemlessen (zonder verder op de wachtlijst te moeten staan).


De lessen zullen 1 keer per week op donderdag worden gegeven en duren een half uur. Kosten bedragen €89,50 per 10 lessen.


Door middel vanhet inschrijfformulier kunt u uw kind opgeven, we nemen dan contact met u op.


Ouders zwemmen NIET mee tijdens deze lessen.