Gratis oefenen


Uw kind mag gratis komen oefenen: dagelijks tijdens de vrij-zwemuren onder begeleiding van een betalende volwassen persoon. En alleen de kinderen die oefenen voor A moeten een kurk om. Het oefenmateriaal is dan aanwezig. Vraag eventueel aan de zwemjuf wat u met uw kind kunt oefenen.


Deze service bieden wij op basis van onderstaande voorwaarden:

  • Op vertoon van de zwemleskaart heeft uw kind gratis toegang
  • Het oefenen kan alleen onder begeleiding van een ouder
  • Het dragen van een kurk is verplicht voor kinderen die voor diploma A oefenen.

Zwemmen door het gat oefenen:

  • Mag, mits de drukte in het bad het toelaat
  • Alleen als uw kind dit ook tijdens de les al geoefend heeft
  • Na het oefenen direct het kurkje weer om
  • Het zwemmen door het gat oefenen we alleen op de zaterdagmiddag en zondag.